x

Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,  2018

 

Wchodząc w dialog z dawną funkcją Galerii „Oranżeria”  instalacja Red greenhouse odnosi się do metody hodowli roślin na skalę przemysłową przy wykorzystaniu sztucznego oświetlenia. Rośliny, podczas procesu fotosyntezy, najwięcej korzyści czerpią z kolorów czerwonego i niebieskiego, dlatego przy produkcji przemysłowej jest to najczęściej stosowana mieszanka. Proporcje tych dwóch kolorów ustalane są w zależności od etapu wzrostu – niebieskie światło – niezbędne na początku cyklu wzrostu rośliny, jest najlepiej absorbowane i pomocne w produkcji chlorofilu; z kolei czerwone jest najbardziej potrzebne na etapie kwitnienia. Zainteresowała mnie jednak anomalia, która zachodzi, gdy do hodowli zostaje użyte tylko jedno pasmo światła – czerwone. Rośliny uprawiane przy wykorzystaniu tylko tego światła wykazują zmiany w wyglądzie – liście stają się wtedy cienkie i duże, a sadzonki nadmiernie wydłużone. Ta potencjalna deformacja i napięcie, w którym przebiega granica pomiędzy naturalnym i sztucznym, koresponduje z obiektami przygotowanymi na wystawę.

RED GREENHOUSE