x

(AV17) Gallery, Wilno, 2019

 

W ostatnim czasie w obszarze moich zainteresowań znalazł się węch a w szczególności zagadnienie anosmii - wrodzonego całkowitego braku funkcji węchu. Zwyczajowo człowiek rozróżnia średnio kilka tysięcy zapachów. Ja nie czuję zapachów od urodzenia, nie mam też związanych z nimi żadnych wspomnień. Badania wykazują, że ludzie którzy nie odczuwają bodźców zapachowych są bardziej narażeni na depresję, dysfunkcje seksualne czy to że trudniej jest im odnaleźć odpowiedniego partnera. Brak jednego ze zmysłów powoduje adaptację organizmu, ta ‘wada’ stała się dla mnie niezauważalna, podczas gdy w świecie zwierząt dla niektórych jednostek niezdolnych do wyczuwania zapachów oznacza to brak szans na przetrwanie. Ta ogromna różnica we wpływie na funkcjonowanie i jakość życia pomiędzy poszczególnymi gatunkami oraz ewolucja węchu na przestrzeni czasu stała się dla mnie punktem wyjścia do pracy nad projektem I memorized it, it did not have the aroma. Instalacja składa się z ceramicznej formy oraz wypreparowanych zapachów istotnych z perspektywy różnych gatunków. 

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

I MEMORIZED IT, IT DID NOT HAVE THE AROMA